preloader-matrix

Marizone

marijampoles aeroklubas- marizone
MARIJAMPOLĖS AEROKLUBAS

Pramoginiai bei sportiniai šuoliai parašiutu

MARIJAMPOLĖS AEROKLUBAS

Pramoginiai bei sportiniai šuoliai parašiutu

MARIJAMPOLĖS AEROKLUBAS

Pramoginiai bei sportiniai šuoliai parašiutu

marijampolės aeroklubas

Paslaugų teikimo sąlygos

PASLAUGŲ SĄLYGOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS PASLAUGŲ SUTARTIES SĄLYGAS, NES JOSE YRA SVARBIOS INFORMACIJOS APIE JŪSŲ TEISINES TEISĖS IR GYNIMO PRIEMONES.

Paskutinį kartą peržiūrėta: 2021-12-11 15:57:11

1. APŽVALGA
Šią paslaugų teikimo sutartį („Sutartis”) sudaro Marizone, buveinės adresas Sasnavos seniūnija, Kuzų k. 6, LT-69481, Marijampolės sav., Lietuva („Įmonė”) ir Jums, ir įsigalioja nuo Jūsų naudojimosi šia interneto svetaine http://www.marizone.lt („Svetainė”) datos arba nuo datos, elektroninio priėmimo.

Šioje Sutartyje nustatytos bendrosios naudojimosi http://www.marizone.lt, taip pat produktų ir (arba) paslaugų, įsigytų ar pasiekiamų per šią svetainę (toliau – „Paslaugos“) sąlygos. Nesvarbu, ar jūs tiesiog naršote arba naudodamiesi šia svetaine ar įsigydami Paslaugas, jūsų naudojimasis šia svetaine ir jūsų elektroninis sutikimas su šia Sutartimi reiškia, kad perskaitėte, suprantate, pripažįstate ir sutinkate laikytis šios Sutarties mūsų privatumo politikos. Sąvokos „mes“, „mes“ arba „mūsų“ reiškia įmonę. Sąvokos „jūs“, „jūsų“, „vartotojas“ arba „klientas“ reiškia bet kurį asmenį ar subjektą, kuris sutinka su šia Sutartimi, naudojasi mūsų svetaine, turi prieigą arba naudojasi Paslaugomis. Nelaikoma, kad jokia šios Sutarties nuostata suteikia trečiosioms šalims teisių ar naudos.
Bendrovė savo nuožiūra gali keisti arba modifikuoti šią Sutartį ir bet kokią politiką ar susitarimus, kurie yra čia įtraukti, bet kuriuo metu, ir tokie pakeitimai ar modifikacijos įsigalioja iš karto po paskelbimo šioje svetainėje. Jūsų naudojimasis šia svetaine ar Paslaugomis po tokių pakeitimų ar modifikacijų reiškia, kad sutinkate su šia Sutartimi su paskutiniais pakeitimais.

JEI NESUTINKATE LAIKYTIS ŠIOS PASKUTINIOJO PATIKRINTOS SUTARTIES, NENAUDOKITE (AR TOLIAU NAUDOKITE) ŠIOS SVETAINĖS PASLAUGOMIS.

2. TINKAMUMAS
Ši svetainė ir paslaugos yra prieinamos tik tiems Vartotojams, kurie gali sudaryti teisiškai įpareigojančias sutartis pagal galiojančius įstatymus. Naudodamiesi šia svetaine ar paslaugomis jūs pareiškiate ir garantuojate, kad esate (i) ne jaunesnis kaip aštuoniolikos (18) metų, (ii) kitaip pripažįstamas kaip galintis sudaryti teisiškai įpareigojančias sutartis pagal taikomus įstatymus ir (iii) esate ne asmuo, kuriam pagal Lietuvos ar kitos galiojančios jurisdikcijos įstatymus draudžiama pirkti ar gauti Paslaugas.
Jei sudarote šią Sutartį įmonės ar bet kurio juridinio asmens vardu, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite teisinius įgaliojimus įpareigoti tokį juridinio asmens subjektą laikytis šioje Sutartyje nurodytų sąlygų, tokiu atveju terminai „jūs“ , „jūsų“, „vartotojas“ arba „klientas“ reiškia tokį įmonės subjektą. Jei po to, kai elektroniniu būdu sutikote su šia Sutartimi, Bendrovė nustato, kad jūs neturite teisinių įgaliojimų įpareigoti tokį subjektą, būsite asmeniškai atsakingas už šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

3. NAUDOTOJŲ ELGESIO TAISYKLĖS
Naudodamiesi šia svetaine Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad:
Naudodami šią svetainę, įskaitant bet kokį pateiktą turinį, laikysitės šios Sutarties ir visų taikomų vietinių, valstijų, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų, taisyklių ir nuostatų.
Jūs nenaudosite šios svetainės tokiu būdu, kuris:
yra neteisėta arba skatina ar skatina nelegalią veiklą;
Reklamuoja, skatina ar užsiima vaikų pornografija arba vaikų išnaudojimu;
Reklamuoja, skatina ar užsiima terorizmu, smurtu prieš žmones, gyvūnus ar nuosavybę;
Reklamuoja, skatina arba užsiima bet kokiu šlamštu ar kitais nepageidaujamais masiniais el. laiškais, kompiuterių ar tinklo įsilaužimu ar nulaužimu;
Pažeidžia kito Vartotojo ar bet kurio kito asmens ar subjekto intelektinės nuosavybės teises;
Pažeidžia kito Vartotojo ar bet kurio kito asmens ar subjekto privatumo ar viešumo teises arba pažeidžia bet kokią konfidencialumo pareigą, kurią esate skolingi kitam Vartotojui ar bet kuriam kitam asmeniui ar subjektui;
Trukdo šios Svetainės veikimui;
Sudėtyje yra virusų, kirminų, klaidų, Trojos arklių, kriptovaliutų kasyklų ar kitų kodų, failų ar programų, sukurtų arba galinčių naudoti daug išteklių, sutrikdyti, sugadinti ar apriboti bet kokios programinės įrangos ar aparatinės įrangos funkcionalumą, arba jie įdiegiami.
Jūs neturėsite:
kopijuoti ar platinti bet kurioje laikmenoje bet kurią šios svetainės dalį, išskyrus atvejus, kai Bendrovė aiškiai leidžia,
nukopijuoti arba kopijuoti šią paslaugų teikimo sąlygų sutartį, kuri buvo sukurta naudojant TermsHub.io ir sąlygų generatorių,
keisti ar keisti bet kurią šios svetainės dalį ar bet kurią su ja susijusią technologiją,
pasiekti Įmonės turinį (kaip apibrėžta toliau) arba Vartotojo turinį naudodami bet kokią technologiją ar priemones, ne per pačią šią svetainę.

4. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
Be pirmiau nurodytų bendrųjų taisyklių, šio skyriaus nuostatos taikomos konkrečiai jūsų Svetainėje paskelbto Įmonės turinio naudojimui. Įmonės turinys šioje svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstą, programinę įrangą, scenarijus, šaltinio kodą, API, grafiką, nuotraukas, garsus, muziką, vaizdo įrašus ir interaktyvias funkcijas bei juose esančius prekių ženklus, paslaugų ženklus ir logotipus („Įmonių turinys“), priklauso mariyone.lt.

DAUGIAU NAUJIENŲ
Parašiutų sporto tikslaus nusileidimo treniruočių stovykla įsibėgėja....
Sasnavos aerodrome visą birželio savaitę vyksta parašiutų...
DAUGIAU
Modeliuotojų varžybos Sasnavoje
Pirmąjį vasaros dieną Sasnavos aerodrome vyko kosminių...
DAUGIAU
Miesto šventė
Miesto šventės "Cukrinis festivalis" atidarymo ceremonijos...
DAUGIAU
DAUGIAU NAUJIENŲ
Parašiutų sporto tikslaus nusileidimo treniruočių stovykla įsibėgėja....
Sasnavos aerodrome visą birželio savaitę vyksta parašiutų...
DAUGIAU
Modeliuotojų varžybos Sasnavoje
Pirmąjį vasaros dieną Sasnavos aerodrome vyko kosminių...
DAUGIAU
DOVANŲ KUPONAI
DOVANŲ KUPONAI
DOVANŲ KUPONAI
Mūsų Rėmėjai
Norite patirti puikų nuotikį?

Susisiekite su mumis ir aptarsime detales!

Norite patirti puikų nuotikį?

Susisiekite su mumis ir aptarsime detales!

EnglishLithuanianRussian