alvydas@marizone.lt +370 687 32143

Apie mus

Marijampolės (tuometinio Kapsuko) aviacijos techninis sporto klubas savo veiklą pradėjo 1977 m. balandžio 1d.. Ši diena laikoma klubo įkūrimo data. Klubo darbą organizavo ir 12 metų jam vadovavo lakūnas-instruktorius-parašiutininkas, sporto meistras Gintautas Varnagiris Išauginta dešimtys sporto meistrų, įvairių varžybų nugalėtojų, rekordininkų. Per eilę metų Marijampolės aeroklubo sportininkai dalyvavo daugelyje varžybų išvykę į kitų respublikų miestus. Klubas garsintas Estijos, Latvijos, Moldavijos, Vengrijos, Lenkijos respublikų miestuose. Dalyvauta Sankt Peterburgo , Bresto, Mozirio, Simferapolio, Alma-Atos miestuose. Per vienerius metus buvo priskraidoma iki 600 val., šuolių parašiutu atliekama virš 9 tūkst.

  1989 metais keitėsi klubo vadovai G. Varnagirį pakeitė tuometinis grandies vadas Č. Bendoraitis. 1990 m. įvykiai visiškai paralyžavo Lietuvos aeroklubų, tuo pačiu ir Marijampolės klubo darbą. Sugriuvus SDAALR sistemai, Lietuvoje nebuvo sukurta jokia struktūra, kuri galėtų finansuoti aviacijos sporto klubus. Atkurtas Lietuvos nacionalinis Aeroklubas atliko respublikos aeroklubų veiklos koordinatoriaus funkcijas. Dar labiau apsunkino padėtį tai, jog ir taip nelengvu laiku, ryšium su miesto ribų plėtimu, teko perkelti aeroklubo sportinę techninę bazę iš Tarpučių aerodromo į naują vietą Sasnavos aerodromą. Nutrūkus finansavimui darbuotojų atlyginimams, degalams, lėktuvų bei kito inventoriaus priežiūrai, klubui prasidėjo sunkus laikotarpis. Sasnavoje atsikelta į visiškai tuščią vietą. Klubo viršininkas Č.Bendoraitis ieškojo sprendimų įsitvirtinti naujajame aerodrome.

  Skraidymai, šuoliai parašiutu vis mažėjo. Atsiradus sunkumams ir nežiniai, dalis kolektyvo atitolo nuo klubo veiklos. 1993 metais aeroklubui vadovaujantį Č.Bendoraitį pakeitė klubo pilotas Valdas Nevulis. Likę žmonės stengėsi išsaugoti esamą techniką: transporto priemones, parašiutus, kitą inventorių. Kaip bebūtų, aeroklubo darbas nesustojo. Entuziastai pamažu įrenginėjo sporto bazę, rastos lėšos daliniam vieno lėktuvo AN 2 sklandmens remontui, buvo ieškoma visų problemų sprendimo.

  1998-2000 m. aeroklubui vadovo Eimutis Kailius. Šiuo laikotarpiu atkurti intensyvūs skrydžiai, nemažai atlikta sportinių bei mokomųjų šuolių parašiutu. Parengta jaunųjų parašiutininkų grupė, kuri atnaujino ir atjaunino kolektyvą.

  2000 metų pradžioje aeroklubo vadovą E.Kailių keitė Alvydas Danilaitis. Pilnas idėjų ir energijos naujasis vadovas ėmėsi darbo ieškodamas investicijų aeroklubo infrastruktūros sukūrimui, reguliarių skrydžių bei šuolių parašiutu organizaciniams sprendimams, taip pat, geresnių darbo, sporto bei poilsio sąlygų sudarymui. Susibūręs nemažas klubo kolektyvas, vienaip ar kitaip aktyviai dalyvavo visuose iškeltuose darbų projektuose: buvo baigiamas įrenginėti administracinis pastatas su skrydžių vadovavimo bokšteliu, darbo kabinetais, poilsio kambariais ir mokymo klase; teritorijoje pastatyti valgyklos, garažo pastatai, įrengtos žaidimų aikštelės, poilsiavietės, iškastas tvenkinys, nutiesta nauja elektros energijos tiekimo linija. Užbaigti įrenginėti orlaivių kilimo-tūpimo ir riedėjimo takai. Visa tai išplėtė galimybes dirbti, vystytis bei ieškoti naujų idėjų.

  2004 metų balandžio 03 d. klube įkurta ultralengvųjų orlaivių pilotų sekcija (ULO). Aerodrome organizuojamos įspūdingos aviacijos šventės, parašiutų sporto bei kitų aviacijos sporto šakų čempionatai. Klube įsisavinta nauja parašiutinė technika, su ja kartu ir naujos parašiutininkų mokymo programos. Aeroklubas dalyvavo Europos Sąjungos dalinai finansuojamame smulkiųjų projektų fondo projekte Aviacinio turizmo inauguracija abipus sienos, kurio idėja yra propaguoti aviacinį turizmą tarp pasienio kaimynų – Lietuvos ir Lenkijos.

  Aeroklubo veikla išplėsta: ruošia sportininkus parašiutininkus, instruktuoja ultralengvųjų orlaivių pilotus, esantis B.Oškinio vaikų aviacijos mokyklos filialas mokina jaunuosius sklandytojus, įkurta orlaivių AN-2 techninės priežiūros specialistų mokykla. Klubas teikia paslaugas, tokias kaip pramoginiai šuoliai parašiutu, apžvalginiai skrydžiai lėktuvu, parodomieji sportininkų šuoliai renginių metu.

  Parengtas aerodromo plėtros strateginis planas iki 2020 metų, kuriame bendradarbiaujant su Marijampolės miesto savivaldybės administracija numatyta aerodromo infrastruktūros plėtra, įrengiant tinkamas sąlygas lengvosios aviacijos skrydžiams bei tampant patraukliems aviacinio turizmo šalininkams.