alvydas@marizone.lt +370 687 32143

Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskime prie šv. Kūčių stalo.
Su tyluma susėskim be pykčio, be skriaudos
Ir taip kaskart, kasdien ir visados…
Tesklinda šiluma ir į kasdienę būtį ateikime visi -savi ir svetimi.
Uždekime širdy po šventinę žvakutę, pasidalindami šviesa ir ugnimi. 

Tegul ateinantis laikas suteikia naujų spalvų, atradimų, gerų naujienų, o svarbiausia – sveikata tebūna nuolatinis mūsų palydovas.

Su šv. Kalėdom ir ateinančiais Naujaisiais 2021 Metais.

 Aeroklubo administracija