alvydas@marizone.lt +370 687 32143

Ir vėl naujas laiko slenkstis…
Jį peržengiant linkime:
Šiltos žvakės liepsnos,
Vilties,
Spalvotų svajonių,
Giedro dangaus,
Artimų draugų šypsenos,
Meilės ir gerovės,
Atkaklumo ir sėkmės įgyvendinant savo troškimus ir siekius!
Ramių, jaukių, gražių šv. Kalėdų bei laimingų Naujųjų Metų!

Aeroklubo administracija