alvydas@marizone.lt +370 687 32143

Aeroklubui 40 metų!

 

   Su šiuo garbingu jubiliejum sveikiname dabartinį klubo kolektyvą; visus, visus, kas per šį laikotarpį prisidėjo prie mūsų gerovės bei mūsų sporto; sveikiname aerodromo gerbėjus ir lankytojus palinkėdami ilgų ir sėkmingų metų!