alvydas@marizone.lt +370 687 32143

      Marijampolės aeroklubas pasiruošė ateinančiam skrydžių ir šuolių parašiutu sezonui. Baigiamasis pasirengimo etapas – po kapitalinio remonto lėktuvo AN-2  parskraidinimas iš Klaipėdos į Sasnavos aerodromą.
Švelnėjant LT Vyriausybės įvesto karantino sąlygoms, aeroklubas tikisi artimiausiu laiku pradėti parašiutininkų mokymus ir sportininkų pasirengimą dalyvavimui Pasaulio parašiutų sporto čempionate, kuris planuojamas rugpjūčio 10-22 d. Rusijoje.

Prie lėktuvo atnaujinimo dėkojame prisidėjusiems: už finansinę pagalbą – Marijampolės savivaldybės administracijai, o už profesionaliai atliktus darbus – UAB Klaipėdos Aerouosto techninio aptarnavimo specialistams.

Aeroklubo administracija


   Paskelbtas FAI Pasaulio parašiutų sporto čempionato biuletenis. Renginys planuojamas š/m.  rugpjūčio 10-22 dienomis KAMEROVO/TANAY aerodromuose (Rusija). Šiai dienai čempionatas dėl koronaviruso (COVID-19) neatšauktas.  Pagal esamą situaciją, apie galimus pasikeitimus, FAI bei Rusijos aeronautikos ir parašiutų sporto federacijos Pasaulio parašiutų sporto bendruomenę informuos. 

Biuletenis 


   Dėl Lietuvoje įvesto karantino Transporto kompetencijų agentūra (TKA) šiuo laikotarpiu keičia orlaivių tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų (TSPPP) išdavimo procedūrą. Joje daroma speciali išimtis subjektams, kurių pažymėjimų galiojimo laikas baigsis karantino laikotarpiu.

   Išimtis numato, kad dėl bendrosios aviacijos orlaivių pažymėjimų pratęsimo reikia kreiptis į TKA ir pateikti licencijuoto orlaivių techninės priežiūros inžinieriaus atliktos orlaivio fizinės patikros išvadą.              Aviakompanijų naudojamiems orlaiviams ir orlaiviams, kurių tinkamumo skraidyti vadybos užduotys yra atliekamos patvirtintoje CAMO, pagal išimties sąlygas, pažymėjimą gali išduoti pati aviakompanija arba CAMO organizacija. Abiem atvejais pažymėjimas galioja 6 mėnesius.

 Bendrai taikoma išimtis priimta vadovaujantis 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1139 71 straipsnio 1 dalimi. Išimtis netaikoma Eksperimentinės kategorijos orlaiviams.

    Išimties sąlygos parengtos pagal Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) rekomendacijas. 

TKA direktorės įsakymas dėl išimties paskelbimo įsigaliojo 2020 m. balandžio 1 d.

  Kilus klausimams dėl išimties suteikimo tvarkos ir specialių sąlygų, kviečiame susisiekti su TKA orlaivių skyriaus vadovu Vidmantu Plėta, tel. nr. +370 686 78450 arba vidmantas.pleta@tka.lt


   Aeroklubo administracija informuoja, jog dėl 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“  atšaukiami artimiausi planuoti renginiai: LAK konferencija, saugos seminaras ir pan..

 

 Apie tolimesnius pasikeitimus informuosime papildomai.


Kovo 11 d. Marijampoliečiai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Miesto J. Basanavičiaus aikštėje griaudėjo patrankos salvės už Laisvę, Tėvynę ir Marijampolę; bendrovės „Mantinga“ iš „Donut“ spurgų buvo sudaryta 30-ies metrų trispalvė. Pagrindinis šventės akcentas – į aikštę įnešta Marijampolės aeroklube pagaminta 302 kv. m. Lietuvos vėliava, kuri 2019 m. agentūros „Factum“ buvo pripažinta, kaip mūsų respublikoje didžiausia išskleista vėliava po besileidžiančiu parašiutininku. Šios idėjos autorius, parašiutininkas Vytautas Gustaitis apdovanotas miesto mero padėkos raštu. Su nepriklausomybės atkūrimo diena, miesto bendruomenę tarp kalbėjusiųjų pasveikino ir aeroklubo viršininkas Alvydas Danilaitis.


  2020 m. kovo 7 dieną, 12.00 val. Sasnavos seniūnijos patalpose (Sūduvos g. 27, Sasnava, Marijampolės sav.) vyks visuotinas aeroklubo narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Po susirinkimo – pokalbiai prie kavos.

Kviečiame aeroklubo narius dalyvauti.

Darbotvarkė>>>

Aeroklubo viršininkas


  Marijampolės aeroklubas įsisavina jau trečią Europos Sąjungos finansuojamą projektą. Einančiais metais, per Sūduvos vietos veiklos grupę, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai remia aeroklubo vykdomą vietos projektą  „Sasnavos aerodromo sporto bazės infrastruktūros gerinimas“. Numatyti įvažiavimo į aerodromą kelio asfaltavimo, įvažų ir kelkraščių sutvarkymo darbai.

EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES  Sausio 26 d. sukanka 92 metai kai Lietuvoje buvo atliktas pirmasis šuolis parašiutu. 1928 m. sausio 26 d. Aleksoto aerodrome parašiutu „Salvator“ (liet. „Gelbėtojas”) šuolį atliko karo lakūnas, aviacijos kapitonas Vladas Morkus.

  Vladas gimė 1897 m. rugsėjo 23 d. Kasiulkuose, Raseinių rajone. Po pirmojo pasaulinio karo tarnavo pasienyje Perlo­joje ir Marijampolėje. Vėliau perėjo į aviaciją, išmoko skraidyti, buvo oro žvalgas.1934 m. ruošėsi skrydžiui aplink Europą su lėktuvų ANBO-IV grupe, rinko žemėlapius, planavo skrydžio maršrutus, tačiau dėl tuometinių įvykių buvo pašalintas iš kariuomenės ir skrydyje nedalyvavo.  Aktyviai įsiliejo į Lietuvos aeroklubo veiklą, buvo išrinktas jo iždininku.


Kviečiame tapti Marijampolės aeroklubo rėmėjais paskirdami iki 1,2 procentų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis papildomų materialinių išlaidų. Nusprendę mus paremti, iki š.m. gegužės 1 d. prašome užpildyti bei VMI pateikti FR0512 formos (04 versija) prašymą.

Formos FR0512 pildymas, pateikimas. 

  Dėkojame visiems kurie parėmėte Aeroklubą skirdami 2018 metais dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio .  


Per tą sodą, per tą lauką, per tą platų,
Per tą girią, tuo dangum žvaigždėtu.
Mes išeisim pasitiks Naujųjų Metų
Ir galbūt nesigailėsim palydėtų….

J.Strielkūnas 

 
   Sveikiname su artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2020-aisiais Metais aeroklubo narius, partnerius, rėmėjus, draugus bei visus tuos, kas atranda jaukumą mūsų aerodrome.

   Palydimus metus pripildėme prasmingų darbų ir pasiekimų, kuriuos įprasmino mūsų bendravimas ir bendradarbiavimas. Tegul šie metai padovanos Jums paprastą žmogišką laimę bei svaigius, tobulus ir saugius skrydžius.

    Aeroklubo administracija                                                   

 


Remejai